Yirmi Birinci Yüzyılda Türk Ev ve Bahçe Kültürünün İhyası / Ahi Tabiat Okulu Örneği

Kadim bir şehire yaklaşıyoruz; tepenin yamacına birbirinin güneşini kesmeden inci gibi dizilmiş, ağaçların boyunu geçmeyen evler, göze çarpan ilk eser cami minaresi, şehir bu cami etrafında şekilleniyor. Müslümanlar cami merkezli bir şehir kültürü oluşturmuş, Cuma Camii/ Ulu Camii etrafında ihtiyaca göre sosyal mekanlar inşaa edilmiş; medrese, şifahane, imaret, kütüphane, han,

BAHÇELİ MÜSTAKİL HAYAT

Bugün bize hayal gelen bahçeli müstakil hayat, kırk yıl önce yaşamımızın bir parçasıydı . Benim akranlarım, seksen öncesi doğanlar, genelde bahçeli evlerde doğmuştur. İstatistiklere göre 1950 yılında ülke nüfusun yaklaşık %75’i, 1980 yılında ülke nüfusunun %56,1 , 2018 yılında ülke nüfusunun yaklaşık % 7,7 ‘si kırsalda yaşıyor. Burada şu notu

Köyler ve Bahçeli Evler Bizi Bekliyor Mu?

Cihad Meriç Hayat en güzel öğretmen, kent ve apartman hayatının geldiği nokta, zor zamanda ikisinin de bize dost olmadığını gösteriyor. Bulduğumuz tüm fırsatlarda kaçtığımız, olağanüstü durumlarda bize sığınak olmayan kent ve çok katlı apartman tipi yaşamın sürdürülebilir olmadığı, insan fıtratına aykırı olduğu, kısa süreli otel olmaktan başka işe yaramayacağı belli