Yirmi Birinci Yüzyılda Türk Ev ve Bahçe Kültürünün İhyası / Ahi Tabiat Okulu Örneği

Kadim bir şehire yaklaşıyoruz; tepenin yamacına birbirinin güneşini kesmeden inci gibi dizilmiş, ağaçların boyunu geçmeyen evler, göze çarpan ilk eser cami minaresi, şehir bu cami etrafında şekilleniyor. Müslümanlar cami merkezli bir şehir kültürü oluşturmuş, Cuma Camii/ Ulu Camii etrafında ihtiyaca göre sosyal mekanlar inşaa edilmiş; medrese, şifahane, imaret, kütüphane, han,