BAHÇELİ MÜSTAKİL HAYAT

Bugün bize hayal gelen bahçeli müstakil hayat, kırk yıl önce yaşamımızın bir parçasıydı . Benim akranlarım, seksen öncesi doğanlar, genelde bahçeli evlerde doğmuştur. İstatistiklere göre 1950 yılında ülke nüfusun yaklaşık %75’i, 1980 yılında ülke nüfusunun %56,1 , 2018 yılında ülke nüfusunun yaklaşık % 7,7 ‘si kırsalda yaşıyor. Burada şu notu